top of page

Møldrup Tostrup Idrætsforening

- en flerstrenget forening - 

En flerstrenget forening som vores er kendetegnet ved at der er en hovedbestyrelse, der tager sig af overordnede opgaver (bl.a. forsikringsforhold, fælles politikker, repræsentation af foreningen over for bl.a. kommunen samt koordinerer samarbejde mellem afdelingerne i specifikke spørgsmål).
 

Under hovedbestyrelsen forefindes de enkelte afdelinger for hver af foreningens aktiviteter.

Det er afdelingernes ansvar at tilbyde og organisere de sportslige aktiviteter og så vidt muligt selv supplere sig med det antal udvalgsmedlemmer, der er ønskeligt i forhold til udvalgenes arbejdsmængde.


Det er bestyrelsen, der har det økonomiske ansvar i Møldrup Tostrup Idrætsforening. Udvalgene lægger årlige budgetter, som sammen med budget for fællesudgifterne er bestyrelsens økonomiske styreredskab. Sker der noget uforudset, der hindrer en afdeling i at leve op til budgetterne, træder fællesskabet økonomisk til, så aktiviteterne i den pågældende afdeling kan fortsætte, og så udvalget får arbejdsro til at foretage justeringer, som sikrer balance i afdelingens økonomi.
Det er det økonomiske fællesskab og de fælles værdier for alle deltagere i idrætten i Møldrup/Tostrup, der er den store fordel i en flerstrenget forening som
Møldrup Tostrup Idrætsforening.

Få nye venner gennem din idræt - Bliv en del af et stærkt fællesskab - Opnå sundhed og trivsel gennem motion

Vores forenings formål er at tilbyde et bredt udvalg af idrætsgrene samt andre aktiviteter, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsformer.

Det er endvidere vores forenings formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

Vores medlemmer mødes om idrætterne og de fællesskaber og det sociale liv er de vigtige elementer i dagligdagen i foreningen.

Det betyder også, at det er et mål at engagere medlemmerne og forældrene til de yngste medlemmer til at tage del i foreningslivet og de forpligtelser, der ligger i at drive en forening - med ansvar for:

- at der er plads til alle i foreningen

- at alle føler sig velkommen

- at der er ansvarlige ledere til rådighed

- at foreningen drives økonomisk fornuftigt

For at læse mere om Bestyrelsen, vores forenings politikker eller MTIF's historie, benyt da en af de tre genvejsknapper nedenfor.

VÆRDIGRUNDLAGET I MTIF

Vi skal vise hinanden respekt - alle er
ligeværdige.


Alle skal have mulighed for at udvikle sig.
MTIF skal være et rart sted at komme.


MTIF skal være præget af en ”glad”
holdning til såvel træning som kamp.


Alle skal lære at værdsætte en forening og
dens værdier bygget på en frivillig indsats.

MTIF's hovedsponsorer:

Min_Købmand.jpg
XL-MøldrupLogo.jpg
VB-logo-primaer-CMYK.jpg
bottom of page