top of page

Holdninger og Politikker i MTIF

HOLDNINGER

Der skabes trygge rammer for den enkelte
spillers muligheder for udvikling uanset den
enkeltes evner og færdigheder.


At der ved hjælp af gensidig respekt for
hinanden udvikles gode samarbejdsevner og
kammeratskab.


At der udvikles en god klub ånd mellem MTIF
– spillere og deres forældre.


At der sammen med såvel den enkelte spiller
som holdet opstilles mål for træning og
udvikling.


At spillerne får mulighed for at tænke kreativt
og selvstændigt indenfor holdets og klubbens
rammer.

SAMVÆRSPOLITIK

 

Ved ansættelse af nye trænere/ledere for unge
under 15år, vil vedkommende blive undersøgt i
det centrale kriminalregister for overtrædelse af
§36.


Undersøgelsen sker kun med skriftlig samtykke
fra den enkelte træner/leder.


Foreningsformand varetager alt kontakt til politi &
træner/leder. (retningslinjer på DGI´s hjemmeside)


Børneattest hentes på DGI´s hjemmeside.

RUSMIDDELPOLTIK

Hvis man som aktiv hører eller ser noget, der kan have
forbindelse med stoffer, kan man roligt henvende sig til sin
træner eller til bestyrelsen.


Man vil blive taget alvorlig, og man kan forblive være anonym i
det videre forløb.


Hvis en træner/leder undre sig over en aktiv der ændre
adfærd, skal der tages kontakt til bestyrelsen, som afgør om
det er noget der skal handles på.


Hvis det er tilfældet bliver vedkommende og/eller deres
forældre kontaktet personligt af en eller flere fra bestyrelsen.


Kontakt kan evt. tages til Viborg Kommunes
misbrugskonsulent.

MTIF's hovedsponsorer:

Min_Købmand.jpg
XL-MøldrupLogo.jpg
VB-logo-primaer-CMYK.jpg
bottom of page